CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

– Vui lòng cung cấp đủ các thông tin sau: Số điện thoại, Email

Chúng tôi sẽ gửi mã kích hoạt qua Email của khách hàng ngay sau khi nhận được tiền chuyển khoản.