HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể tiến hành thanh toán với những hình thức sau:

1. Thanh toán qua Momo

2. Thanh toán quét mã QR

3. Thanh toán qua Thẻ tín dụng/ Credit Card