FL Studio All Plugins Edition

12.590.000 

– Kích hoạt bằng tài khoản của bạn.

– Bản quyền vĩnh viễn.

– Miễn phí cập nhật trọn đời.

– Đầy đủ tất cả các tính năng

– Sở hữu tất cả Plugin độc quyền, chi tiết xem tại : https://www.image-line.com/fl-studio/plugins/

ZaloHotline