,

FL Studio Producer Edition

4.830.000 

– Kích hoạt bằng tài khoản của bạn.

– Bản quyền vĩnh viễn.

– Miễn phí cập nhật trọn đời.

– Đầy đủ tất cả các tính năng

– Tặng kèm 6 Plugins độc quyền

FL Studio được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH DZUS.

Những plugin có trong phiên bản FL Studio Producer Edition:

Audio Tools

 • Edison
 • Elastique time stretching
 • NewTime

Playlist Features

 • Audio Clips
 • Automation Clip
 • Audio Recording
 • Pattern Clips

Compressors/Limiters

 • Fruity Compressor
 • Fruity Limiter
 • Fruity Multiband Compressor
 • Fruity Soft Clipper
 • Maximus
 • Soundgoodizer

Equalization (EQ)

 • Fruity Convolver
 • EQUO
 • Fruity 7 Band EQ
 • Fruity Parametric EQ
 • Fruity Parametric EQ2

Filtering

 • Fast LP
 • Filter
 • Free Filter
 • Love Filter
 • Vocoder
 • Vocodex

Multi FX

 • Effector

Reeverb

 • Convolver
 • Reeverb
 • Reeverb 2

Sampler Playback/ Manipulation

 • Audio Clip Generator
 • BooBass
 • Channel Sampler
 • DirectWave Player
 • FL Keys
 • FPC
 • Granulizer
 • Slicer
 • Slicex
 • Wave Traveller

Synthesizers

 • 3x OSC
 • Autogun
 • BassDrum
 • Beep Map
 • Drumpad
 • FLEX
 • Fruity Kick
 • Fruity DX10
 • Groove Machine Synth
 • Minisynth
 • Speech Synthesizer
 • Sytrus

Tools

 • Control Surface
 • Balance
 • Big Clock
 • Center
 • Patcher
 • dB Meter
 • HTML Notebook
 • LSD
 • Mute 2
 • Notebook
 • PanOMatic
 • Phase Inverter
 • Scratcher
 • Send
 • Stereo Enhancer
 • Stereo Shaper

Visualization

 • Fruity Dance
 • Spectroman
 • Wave Candy
 • ZGameEditor Visualizer

Automation

 • Envelope Controller
 • Automation Clip Generator
 • Keyboard Controller

Automation Effects & Plugins

 • Formula Controller
 • Peak Controller
 • X-Y Controller

Delay / Echo

 • Delay
 • Delay 2
 • Delay 3
 • Delay Bank

Distortion

 • Blood Overdrive
 • Fast Dist
 • Fruity Squeeze
 • WaveShaper
 • Distructor

Included Content

 • Copyright Free Samples
 • Drum & Percussion
 • Loops
 • SFX
 • Vocals

Phasing / Flanging / Chorus

 • Chorus
 • Phaser
 • Flanger
 • Flangus

Piano roll & Sequencing

 • Step Sequencer
 • Piano roll
 • Event Editor

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FL Studio Producer Edition”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Scroll to Top