FL Studio Fruity Edition

2.510.000 

– Kích hoạt bằng tài khoản của bạn.

– Bản quyền vĩnh viễn.

– Miễn phí cập nhật trọn đời.

– Không có tính năng Thu âm.

– Không có kéo thả file âm thanh, ví dụ như sample, vocal.

ZaloHotline